Om projektet

Odlande stadsbasarer: hållbar arbetsskapande urban odling

Odlande stadsbasarer för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling

Odlande stadsbasarer driver innovation för hållbar stadsutveckling i Landskrona och Stockholm.

Odlande stadsbasarer är ett innovationsprojekt vars målsättning är att genom urban odling bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen och möjlighet att nå ut för nystartade företag fokuserade på innovativ miljöteknik. Projektet drivs av Nya Rågsveds Folkets Hus, i samarbete med såväl kommunala som privata intressenter och med stöd av Vinnova. 

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp, överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden. 


Framtiden är grön

Innovativ odling som spränger gränser

Odlande stadsbasarer är en del av en växande global trend, driven av insikten att stora odlingar där grödor växer i monokultur, långt från konsumenter och marknadsplatser, förstör mångfalden och kostar på miljön. I hela världen växer de urbana odlingarna: på taken i Godham City (NY), i övergivna fabriker i Nederländerna och i moderna fastigheter i Japan. Nu vill vi bidra till vår del. Vi vill öppna upp staden och bedriva stadsnära, klimatsäker odling i vakanta fastigheter, och skapa mer levande och hållbara stadsdelar. Odlande stadsbasarer skapar en cirkulär ekonomi där ideellt, privat och offentligt samverkar i ett unikt partnerskap. 

En lösning på många olika problem

I framtiden måste vi tänka på ett nytt sätt och se nya lösningar på gamla problem. Genom projekten kommer vi att kunna tackla en rad utmaningar för den moderna staden. Målsättningen är att minska vattenförbrukning, koldioxidutsläpp, matsvinn och färre transporter. Framtiden kräver ett cirkulärt hållbart tänk där människor, miljö och ekonomi samverkar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Idag står många människor av olika skäl långt ifrån arbetsmarknaden. En del har hamnat helt utanför. Vi ger en väg tillbaka genom att erbjuda arbetsträning, praktik eller arbetsprövning på personens egna villkor, utifrån myndighetskrav och egen förmåga. Målsättningen är riktiga jobb i en hållbar kontext utifrån både människor miljö och ekonomi. 

Hållbara livsmedel

För konsumenterna i närområdet erbjuds närodlade, miljösmarta grönsaker av bästa kvalitet. En hållbar lösning hela vägen får frö till tallrik. Odlande stadsbasarer erbjuder konsumenter, restauratörer, caféer och butiker platsodlade, miljösmarta produkter av hög kvalité. Hållbarheten står alltid i fokus. Odlande Stadsbasarer har som övergripande mål att minska matsvinnet i produktionsledet genom odling on demand.